Saturday, February 29, 2020
Số 2 (101)

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam

Building an independent economy in Viet Nam’s deep and extensive international integration

 

Trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, quá trình toàn cầu hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ tạo ra thế đan xen lợi ích quốc gia và lợi ích khu vực, buộc các nước tránh xung đột, đồng thời chủ động kiến tạo nhiều liên minh kinh tế - chính trị đa tầng nấc để bảo toàn lợi ích của mình. Sự phát triển của các thể chế, tổ chức, diễn đàn đa phương trong khu vực trong những năm gần đây đã cho phép Việt Nam có nhiều cơ hội để tiếp cận các nguồn lực phát triển của bên ngoài (vốn, công nghệ, kỹ thuật, thị trường…) và phát huy các lợi thế cạnh tranh quốc gia (nhân lực giá rẻ, môi trường chính trị ổn định, giàu tài nguyên, vị trí địa lý thuận tiện trong giao thương…). Hơn nữa, Việt Nam nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ của sự giao thoa nhiều nền kinh tế lớn và là trung tâm của chiến lược hợp tác phát triển liên khu vực. Đây thực sự là những thời cơ thuận lợi để Việt Nam hội nhập và phát triển. Vấn đề mấu chốt còn lại là làm thế nào để xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ nhằm tạo lập vị thế của Việt Nam trong sân chơi hội nhập này.Số 3 (90)

Xây dựng và phát triển các thực tiễn nhằm nâng cao vị thế và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an

Building and Development practices to Improve the Security Council Non-permanent member's position and role

Bài báo rà soát các thực tiễn đã được hình thành trong hoạt động của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an có thể ảnh hưởng đến vai trò của ủy viên không thường trực theo các cụm vấn đề cụ thể. Cụm vấn đề liên quan đến thẩm quyền và chức năng của Đại hội đồng cũng như mối liên hệ với Hội đồng Bảo an bao gồm thực tiễn về Nghị quyết “Liên hợp lại vì hòa bình”, thực tiễn triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình, thực tiễn Đại hội đồng thông qua các Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến chương. Liên quan đến thẩm quyền và chức năng của Hội đồng Bảo an, bài báo lựa chọn xem xét thực tiễn về việc xác định “mối đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế” và thực tiễn về việc “ủy quyền” cho các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp sử dụng vũ lực trên cơ sở Điều 42. Các thực tiễn về thủ tục hoạt động được lựa chọn nghiên cứu bao gồm thực tiễn về thông qua quyết định tại Đại hội đồng, tại Hội đồng Bảo an và thực tiễn về các cuộc “tham vấn toàn thể” của Hội đồng Bảo an. Liên quan trực tiếp đến ủy viên không thường trực có các thực tiễn về việc phân bổ ghế ủy viên không thường trực theo khu vực địa lý, thực tiễn nhiệm kỳ của các ủy viên không thường trực lệch nhau.
Trong quá trình nghiên cứu, bài viết chú trọng phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng và tầm quan trọng của những thực tiễn này đối với việc nâng cao vị thế và vai trò của các ủy viên không thường trực, cũng như ý nghĩa của việc tiếp tục phát triển các thực tiễn đó. Dựa trên kết quả của những phân tích này và những nghiên cứu tổng quan trước đây về địa vị pháp lý của ủy viên không thường trực, bài viết sẽ đề xuất xây dựng những thực tiễn mới hoặc phát triển những thực tiễn đang hình thành trong hoạt động của Liên Hợp Quốc nói chung và Hội đồng Bảo an nói riêng nhằm nâng cao vị thế và vai trò của ủy viên không thường trực.

Xu hướng văn hóa - truyền thống thế giới tác động đến báo chí, ngoại giao văn hóa quốc tế đương đại và khuyến nghị cho Việt Nam

Số 2 (77)

Xu hướng văn hóa - truyền thống thế giới tác động đến báo chí, ngoại giao văn hóa quốc tế đương đại và khuyến nghị cho Việt Nam

Trends in World culture and Communication impacts on Mass Media and Cultural diplomacy

Trong thời đại bùng nổ thông tin, khi kinh tế tri thức đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội thì văn hóa cũng có những thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông. Những thay đổi này đã tác động mạnh đến quan hệ quốc tế đương đại, đến hoạt động truyền thông đối ngoại của các quốc gia. Trên thế giới, nhất là các cường quốc rất chú trọng đến việc nghiên cứu tổng thể các hoạt động truyền thông, các phương tiện truyền thông - văn hóa, hiệu quả, hiệu ứng xã hội ở các quy mô khác nhau.  Bài viết sau sẽ tổng kết về các xu hướng cơ bản của văn hóa - truyền thông thế giới, sự tác động của nó đến đời sống thế giới đương đại, kể cả vấn đề giao lưu văn hóa giữa các quốc gia và ngoại giao văn hóa - sức mạnh mềm đang nổi lên trong quan hệ quốc tế. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy lĩnh vực ngoại giao văn hóa ở nước ta...

 

Xuất khẩu lao động và chuyên gia: Hiện trạng và giải pháp

The most interesting articles

Cart

Your Cart is currently empty.
Cart Detail

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday291
mod_vvisit_counterYesterday521
mod_vvisit_counterThis week4847
mod_vvisit_counterLast week5824
mod_vvisit_counterThis month19308
mod_vvisit_counterLast month16490
mod_vvisit_counterAll days113049

DIPLOMATIC ACADEMY OF VIETNAM

Address: 69 Chua Lang Street, Dong Da District, Hanoi
Phone: 0438344540, máy lẻ 117, 256
Email: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn, Web: www.isr.vn
©Copyright 2011-2020 International Studies Review | Power by Joomla Open Source System