Print
Biển Đông - Hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tácThe South China Sea: Towards a region of peace, security and coo

Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3
View Full-Size Image


Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3

Price per Unit (piece): 70 000 đ
Tên sách: Kỷ yếu hội thảo ASEAN-EU lần thứ 3 - Xây dựng cộng đồng,
quan hệ song phương / Hai khu vực và ngoại giao kinh tế

Năm xuất bản: 2011

GPXB: Số 584-2011/CXB/8-75/ThG ngày 13 tháng 6 năm 2011

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Kh

MỤC LỤC

-            Lời giới thiệu

-            Tổng quan về Hội thảo ASEAN-EU bởi Ts.Phạm Quốc Trụ: Xây dựng cộng đồng, Quan hệ song phương/Hai khu vực và Ngoại giao kinh tế

-            Phát biểu của ông Frank Pezza, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam

-            Phát biểu của ông Emmanuel Mersch, Tham tán Công sứ Phái đoàn EU tại Việt Nam

 

Phần I. XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG ASEAN VÀ EU

Mario Telo

EU và ASEAN đa phương hóa thế giới đa cực: Nhìn từ khía cạnh chính trị

Nguyễn Văn Lịch

Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Một số vấn đề và giải pháp

Gabor Monori

Cộng đồng Kinh tế và liên kết thị trường

Lê Kim Dung

Tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

Phần II. TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ASEAN – EU

Nguyễn Nam Dương

Cục diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện nay và quan hệ ASEAN – EU

Bertrand de Crombrugghe

Quan hệ giữa ASEAN và EU

Nguyễn Thiệp

Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) và triển vọng hợp tác Việt Nam – EU

Clara Portel

Quan hệ EU – ASEAN và sự hiện diện của văn hóa châu Âu tại Đông Nam Á

Phần III. NGOẠI GIAO KINH TẾ TRONG THẾ KỶ 21

Hubert Cooreman

Ngoại giao Kinh tế

Nguyễn Huy Hoàng

Ngoại giao Kinh tế của ASEAN

Phần IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CƯƠNG VỊ CHỦ TỊCH ASEAN CỦA VIỆT NAM VÀ CHỦ TỊCH EU CỦA BỈ

Marianne Donny

Bỉ trong vai trò Chủ tịch Liên minh châu Âu sau Hiệp ước Lít-xbon

Tôn Thị Ngọc Hương

Bài học của Việt Nam từ vai trò Chủ tịch ASEAN 2010