Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh và đối ngoại dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Nhà nước

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định rằng, giữa kinh tế, chính trị, quân sự, quốc phòng, an ninh và đối ngoại có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, gắn bó hữu cơ với nhau, trong đó, kinh tế bao giờ cũng giữ vai trò quyết định. Phát triển kinh tế nhằm tạo ra của cải cho xã hội, tạo tiền đề cơ sở vật chất kỹ thuật để tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh. Xây dựng tiềm lực và sức mạnh quốc phòng - an ninh phải bắt đầu từ kinh tế, làm cho sức mạnh đó được dựa trên một cơ sở vật chất - kỹ thuật nhất định. Xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh có tác động trở lại thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và hoạt động đối ngoại. Hoạt động đối ngoại phải phục vụ cho hoạt động kinh tế, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Từng mặt hoạt động kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại có yêu cầu riêng và tuân theo các quy luật vận động riêng, nhưng chúng có quan hệ biện chứng, hữu cơ trong một thể thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, cái này là điều kiện tồn tại và phát triển của cái kia. Nếu quá nhấn mạnh mặt này và không kết hợp chặt chẽ, hài hòa thì sẽ hạn chế mặt kia, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, xây dựng kinh tế, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại cần phải được kết hợp chặt chẽ, hài hòa để tạo ra sức mạnh tổng hợp quốc gia và đạt hiệu quả cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết này sẽ đưa ra những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ Kinh tế với Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại.

Vui lòng mua gói để đọc online !


0 Votes

Trong số này

  1. Chính sách Đối ngoại Việt Nam
  2. Chiến thắng mùa xuân 1975
  3. Các vấn đề Quốc tế
  4. Nghiên cứu trao đổi
  5. Thông tin - tư liệu

Những bài viết được quan tâm nhất

Giỏ hàng

Giỏ hàng hiện đang trống.
Xem giỏ hàng

Đăng nhập

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday93
mod_vvisit_counterThis week1459
mod_vvisit_counterLast week2443
mod_vvisit_counterThis month3983
mod_vvisit_counterLast month7784
mod_vvisit_counterAll days73866

Học viện Ngoại giao

Địa chỉ: 69 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 0438344540, máy lẻ 7106
Email: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn, Web: www.isr.vn
©Copyright 2011-2019 Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế | Xây dựng trên nền tảng Hệ quản trị mã nguồn mở Joomla